Văn phòng MARINA PROPERTY QUẬN 2

Khách hàng: MARINA PROPERTY

Văn phòng MARINA PROPERTY QUẬN 2

Khách hàng: Marina Property

Dự án: Vinhomes Smart City

Đơn vị thiết kế và thi công: Không Gian Mở

 

0766 77 69 79