Nhà phố Bình Thạnh

Khách hàng: Ms Thu

Khách hàng: Ms Thu

Dự án: Nhà phố Bình Thạnh

Diện tích: 120m2 – Đập thông

Phong cách thiết kế: Hiện Đại

Đơn vị thiết kế và thi công: KHÔNG GIAN MỞ

 

0766 77 69 79